1887

Styrning av arbetsmarknaden i Norden

Komparativ studie av arbetsmarknadspolitikens styrning i Norden

image of Styrning av arbetsmarknaden i Norden

Internationellt talas det ofta om den nordiska modellen – en modell som sammanlänkar de nordiska länderna och dess välfärdssystem. Länderna har dock valt att arrangera arbetsmarknadspolitiken på olika sätt. Arbetsförmedling och andra typer av arbetsmarknadsåtgärder görs på olika sätt av olika aktörer i de olika länderna. Alla länder brottas dock med samma utmaningar kring arbetslöshet och utanförskap.

Syftet med denna rapport från Oxford Research är att jämföra de olika system som finns för att styra arbetsmarknadspolitiken i Norden för att länderna därmed ska kunna lära sig av varandra. Rapporten granskar de reformer som gjorts sedan 2000 för att utröna vad som fått effekt.

Rapporten konkluderar med rekommendationer kring bland annat detaljstyrning, ekonomiska incitament som styrmedel, privata aktörer, reformtakten i Norden samt kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken.

Swedish

.

Inledning

En rapport från 2014 om utmaningar för den nordiska modellen pekar på tre megatrender som Norden måste hantera; globalisering, den demografiska utmaningen samt den digitala revolutionen. För att bemöta dessa förändringar rekommenderade författarna olika prioriteringar som måste tydliggöras för att Norden ska bibehålla sin fungerande välfärdsmodell. En av dessa prioriteringar var att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, det vill säga bättre matcha arbetssökande mot de jobb som finns. Särskilt fokus skulle enligt rapporten ligga på att fokusera de arbetssökande till produktiva arbeten. Rapporten konstaterar.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error