1887

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden

image of Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

The objective of the present volume of ASI is to present and discuss the findings of the work on measuring the set of recommended ASI indicators; to conduct a series of regional case studies to illustrate and test the strength and applicability of these indicators; to identify and describe data challenges for the Arctic region specifically in relation to these Arctic specific indicators and to draw conclusions about the ability of ASI to track changes in human development; and to formulate policy relevant conclusions for the long-term monitoring of Arctic human development.

Norwegian

.

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon har for alvor gjort sitt inntog på den internasjonale politiske arena som en sektor for produksjon av velferdtjenester kombinert med sterke og ofte motstridende verdier med hensyn til samfunnsnytte, markedsverdi, franchising, medinnflytelse og frivillighet. I det hittil største internasjonale verket om sosialt entreprenørskap (Kickul, Gras, Bacq &Griffith, 2013) blir det påpekt at den første publikasjonen om sosialt entreprenørskap kom ut i 1991, mens det mellom 1991 og 1996 bare ble utgitt seks publikasjoner om emnet på verdensbasis. Frem til slutten av 1990-årene var sosialt entreprenørskap hovedsakelig et fenomen som vakte interesse blant praktikere og konsulenter, som i likhet med Douglås Henton og håns kolleger frå ”Collåboråtive Economics” i Silicon Valley begynte å oppfatte seg selv som sivile og sosiale entreprenører som jobbet for å skape arenaer for samarbeid mellom næringslivsfolk, embetsmenn og ledere fra det sivile samfunn med det formål å skape lokal bærekraft (Leadbeater, 1996; Henton et al., 1997; Hulgård, 2007).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error