1887

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden

image of Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

The objective of the present volume of ASI is to present and discuss the findings of the work on measuring the set of recommended ASI indicators; to conduct a series of regional case studies to illustrate and test the strength and applicability of these indicators; to identify and describe data challenges for the Arctic region specifically in relation to these Arctic specific indicators and to draw conclusions about the ability of ASI to track changes in human development; and to formulate policy relevant conclusions for the long-term monitoring of Arctic human development.

Norwegian

.

Innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Sverige

I Sverige har interessen for sosialt entreprenørskap, sosial innovasjon og sosiale foretak (socialt företagande) vært økende de siste årene. Vi møter behov for og etterspørsel etter utvikling og kunnskap om dette området fra samtlige samfunnssektorer, og det finnes en økende bevissthet om at det er behov for å finne fram til nye samarbeidskonstellasjoner mellom privat og offentlig sektor og sivilsamfunn for å kunne møte våre samfunnsutfordringer.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error