1887

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden

image of Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

The objective of the present volume of ASI is to present and discuss the findings of the work on measuring the set of recommended ASI indicators; to conduct a series of regional case studies to illustrate and test the strength and applicability of these indicators; to identify and describe data challenges for the Arctic region specifically in relation to these Arctic specific indicators and to draw conclusions about the ability of ASI to track changes in human development; and to formulate policy relevant conclusions for the long-term monitoring of Arctic human development.

Norwegian

.

Innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norge

I Norge har fremveksten av sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon først og fremst vært drevet av enkeltpersoner, virksomheter og investorer. Den politiske interessen for feltet ble synliggjort i 2011 gjennom etablering av et tilskudd til sosiale entreprenører som retter sin innsats mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. I 2014 ble den økonomiske rammen for dette tilskuddet økt med fem mill kroner til nær åtte mill kroner. Samtidig med etableringen av denne tilskuddsordningen, ble sosialt entreprenørskap også en satsing for en stor investor i Norge. Parallelt med dette vokste det i samme periode fram ulike nettverk, kurs- og utdanningsmuligheter på området.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error