1887

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden

image of Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

The objective of the present volume of ASI is to present and discuss the findings of the work on measuring the set of recommended ASI indicators; to conduct a series of regional case studies to illustrate and test the strength and applicability of these indicators; to identify and describe data challenges for the Arctic region specifically in relation to these Arctic specific indicators and to draw conclusions about the ability of ASI to track changes in human development; and to formulate policy relevant conclusions for the long-term monitoring of Arctic human development.

Norwegian

.

Innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Island

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon er relativt ukjent i Island. Selv om disse begrepene er kjent for noen, er dette ikke begreper som folk flest er kjent med og benytter. Det finnes ingen egne initiativ og innsatser som er spesielt rettet mot sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Men hvis en tar utgangspunkt i definisjonene av sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i litteraturen, er det likevel klart at flere aktører og aktiviteter, spesielt i tredje sektor, men også blant mer uformelle grupper, kan kategoriseres som dette. Forskning har vist at tredje sektor i Island er dypt forankret i velferdssystemet. Sektoren spiller en omfattende rolle i levering av velferdstjenester, hvorav noen kan kategoriseres som sosial innovasjon.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error