1887

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden

image of Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

The objective of the present volume of ASI is to present and discuss the findings of the work on measuring the set of recommended ASI indicators; to conduct a series of regional case studies to illustrate and test the strength and applicability of these indicators; to identify and describe data challenges for the Arctic region specifically in relation to these Arctic specific indicators and to draw conclusions about the ability of ASI to track changes in human development; and to formulate policy relevant conclusions for the long-term monitoring of Arctic human development.

Norwegian

.

Eksempler på begreper og definisjoner i de nordiske landene

Arbeidsgruppen foretok i den innledende fasen av arbeidet er gjennomgang av begreper og definisjoner som benyttes i de nordiske landene. Gjennomgangen viste at det benyttes en rekke forskjellige begrep som delvis, men ikke helt overlapper forståeslen i mandatet. Her er noen eksempler.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error