1887

”Reklam funkar inte på mig...”

Unga, marknadsföring och internet

image of ”Reklam funkar inte på mig...”

Under 2008 och 2009 surfade ungdomar mer på internet än de tittade på tv. Internetannonsering är också den reklamkategori som ökat mest under det senaste året, till skillnad från tv och traditionell dagspress. Att nu presentera en rapport om unga personers upplevelser och erfarenheter framför datorerna känns därför extra angeläget. Denna rapport speglar den nya tekniken, är koncentrerad på ungdomar och hur de ser på sig själva, sin omgivning och internet. Genom ögonrörelsemätning har vi undersökt hur ungdomarna i högstadieåldern visuellt interagerar med internet och den reklam de exponeras för. Vi har även intervjuat dem för att få reda på hur de upplever detta möte och hur de tänker kring reklampåverkan och marknadsföring på internet. Vi vet vilka attityder de har till reklam, var de surfar på nätet och hur mycket reklam de exponeras för. Vi har även undersökt hur de ser på sig själva, sin omgivning och vilka skillnader det finns mellan pojkars och flickors surfande. En fråga vi har ställt under denna digitala resa är "Vilka ska ta ansvar för vad de unga möter på internet?". Vår förhoppning är att rapporten "Reklam funkar inte på mig…" ger svar på en del av dessa frågor.

Swedish

.

Slutsatser Sveriges Konsumenter

Denna undersökning visar att många ungdomar inte har den kunskap och mediekritiska hållning som man kan anta. Trots att de tillbringar mycket tid framför sina datorer verkar det som om det inte ställts inför faktum att det förekommer dold marknadsföring. Här är det även tydligt att de inte har funderat över begrepp som varumärke och påverkan. Trots att ögonrörelsemätningen visar att ungdomarna själva valt att ta del av viss reklam kommer de inte ihåg detta. Trots att de under 15 minuter utsatts för ett starkt informationstryck.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error