1887

Prinsesmuffins och chokladägg

image of Prinsesmuffins och chokladägg

Varje dag möter unga personer reklam för chips, läsk, godis och söta efterrätter. Samtidigt som övervikten breder ut sig bland nordiska barn. Reklam påverkar och därför finns en stor del av ansvaret hos företagen. Sveriges Konsumenter har mätt reklam för ohälsosam mat i direktreklam, barn och serietidningar, på TV och Internet. Det finns inte mycket reklam inom vare sig direktreklam eller tidningar. Däremot innehåller hälften av alla undersökta sidor på Internet reklam för godis, chips, läsk, glass och kakor. Denna reklam är mycket dold och subtil vilket gör det svårare för besökaren att identifiera. Med spel, pyssel, barntävlingar och nedladdningsbara mobilsignaler lockas barnen till vissa sidor på Internet. Aktiviteter som binder barnen till företagens varumärken. Visserligen har det blivit bättre, men det finns fortfarande mycket kvar att förbättra i den reklam som de nordiska barnen möter varje dag.

Swedish

.

Slutsatser – forskare

I föreliggande undersökning har resultaten från projektet Marknadsföring av ohälsosam mat riktad till barn från år 2005 följts upp. Syftet var att analysera reklamutbudet under en ny tidsperiod på året för att kunna göra jämförelser med den tidigare studerade tidsperioden och därmed kunna uttala sig om eventuella skillnader och likheter i marknadsföringen av ohälsosam mat till barn över året. Vi ville också undersöka huruvida marknadsförarna tagit till sig av den tidigare framförda kritiken och i någon mån ändrat på reklamens utformning.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error