1887

Prinsesmuffins och chokladägg

image of Prinsesmuffins och chokladägg

Varje dag möter unga personer reklam för chips, läsk, godis och söta efterrätter. Samtidigt som övervikten breder ut sig bland nordiska barn. Reklam påverkar och därför finns en stor del av ansvaret hos företagen. Sveriges Konsumenter har mätt reklam för ohälsosam mat i direktreklam, barn och serietidningar, på TV och Internet. Det finns inte mycket reklam inom vare sig direktreklam eller tidningar. Däremot innehåller hälften av alla undersökta sidor på Internet reklam för godis, chips, läsk, glass och kakor. Denna reklam är mycket dold och subtil vilket gör det svårare för besökaren att identifiera. Med spel, pyssel, barntävlingar och nedladdningsbara mobilsignaler lockas barnen till vissa sidor på Internet. Aktiviteter som binder barnen till företagens varumärken. Visserligen har det blivit bättre, men det finns fortfarande mycket kvar att förbättra i den reklam som de nordiska barnen möter varje dag.

Swedish

.

Lagar och regler

All marknadsföring måste utformas i enlighet med gällande lagar och regler. Den måste uppfylla de krav som ställs i marknadsföringslagen, men det finns även så kallade utomrättsliga regler som branschen själv har ställt upp. Internationella handelskammaren (ICC) är näringslivets internationella organisation som bland annat ska främja en hög etisk standard hos företagen. De har under 2007 arbetat fram nya grundregler som, enligt dem själva, är förenklad och har kortats ner med 20 sidor. Dessa regler används ofta när man ska tolka vad som är god affärssed och för att säkerställa att företagens kommunikation med konsumenter och andra kunder sker på ett ansvarsfullt sätt. Koderna och riktlinjerna Grundregler för reklam finns på hemsidan www.icc.se.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error