1887

Pohjoismaiset sukupuolisilmälasit käytännössä

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen pohjoismaiden ministerineuvostossa

image of Pohjoismaiset sukupuolisilmälasit käytännössä

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi pohjoismaisista perusarvoista. Sitoutuminen tasa-arvoisuuteen on arvovalintojen lisäksi merkinnyt myös monia konkreettisia toimia. Sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi on tehty Pohjoismaissa pitkäjänteistä työtä sekä kansallisesti että jo yli 30 vuoden ajan myös Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Tälläkin hetkellä yksi kymmenestä Pohjoismaiden ministerineuvostosta keskittyy tasa-arvosta vastaavien ministereiden johdolla naisten ja miesten tasa-arvokysymyksiin (Tasa-arvoasiain ministerineuvosto, MR-JÄM). Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella tarkoitetaan tasa-arvon edistämisen strategiaa, jolla pyritään integroimaan tasa-arvo- ja sukupuolinäkökulma osaksi kaikkia politiikkoja ja hallintotoimia. Valtavirtaistamisen strategia on edennyt viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana merkittävästi sekä kansallisesti että Pohjoismaiden ministerineuvoston tasolla. Kaikissa Pohjoismaissa valtavirtaistamisen tavoite on kirjattu joko kansalliseen lainsäädäntöön tai hallituksen poliittisiin ohjelmiin. Pohjoismaiden ministerineuvostossa valtavirtaistamista on puolestaan viety eteenpäin sekä yhteispohjoismaisin projektein että yhteistyöministerien (MR-SAM) päätöksin. Kuitenkin, niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla törmätään edelleen merkittäviin puutteisiin valtavirtaistamisen toteutumisessa käytännössä. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tuntuu - kontekstista toiseen - etenevän nopeammin paperilla kuin konkreettisissa toimissa. Tässä selvityksessä tarkastellaan Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen näkökulmasta. Selvitys on laadittu Suomen puheenjohtajakaudella järjestettyä valtavirtaistamisseminaaria varten. Vastaava virkamieskomiteoiden puheenjohtajille tarkoitettu tilaisuus järjestetään vuosittain kussakin puheenjohtajamaassa osana tasa-arvoasiain virkamieskomitean (ÄK-JÄM) toimintaa. Sosiaali- ja terveysministeriössä 20.3.2007 järjestetyn seminaarin ohjelma ja puheenvuorojen tiivistelmät ovat tämän raportin lopussa.

Finnish Swedish

.

Valtavirtaistamisen edellytykset ja mahdollisuudet

Tässä luvussa pohditaan tarkemmin sitä, mitä Pohjoismaiden ministerineuvostossa voisi tehdä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi kaikilla yhteistyöalueilla.

Finnish Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error