1887

Pohjoismaiden Yhteisöt

Yhteistyön visio

image of Pohjoismaiden Yhteisöt

Tänä vuonna, vuonna 2012, Pohjoismaiden neuvosto täyttää 60 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi on julkaistu tämä kirja, joka ei kuitenkaan ole tavallinen juhlakirja, sillä Pohjoismaiden neuvosto haluaa katsoa tulevaan ja tarttua virinneeseen keskusteluun pohjoismaisesta yhteistyöstä. Moni asia viittaa siihen, että pohjoismaiset asiat kokevat renessanssin. Muun muassa EU:n kriisi, hyvinvointimallin vahvuus sekä kansainvälinen kiinnostus arktista aluetta kohtaan ovat tekijöitä, jotka tällä hetkellä tuovat Pohjoismaita yhteen. Ulko ja turvallisuuspolitiikasta on tullut keskeisiä yhteistyön alueita, mikä tarkoittaa, että 1950 ja 1970luvuilla yhteistyötä varten kehitetyt rakenteet eivät enää vastaa ajan vaatimuksia. Tämä kirja esittelee pohjoismaisen vision, joka perustuu Pohjoismaiden Yhteisöissä toteutettavalle näkyvälle, profiloidulle ja tuloshakuiselle yhteistyölle.

Finnish Swedish

.

Pohjoismaat tavaramerkkinä

Viime vuosina on keskusteltu paljon brändäys- ja new public diplomacy -käsitteistä. Keskeinen viesti sekä Suomen ulkopoliittisen instituutin raportissa Norden – making a difference että Mandag Morgenin raportissa Norden som global vinderregion (2005) on, että ”Pohjoismaat” ja ”pohjoismainen malli” ovat vahvoja tavaramerkkejä, joita Pohjoismaiden tulisi voida hyödyntää nykyistä paremmin. Pohjoismaita koskeva brändäys on tärkeä mutta arkaluonteinen kysymys. Jokainen yrittäjä tietää, että hyvän tavaramerkin luominen vaatii kymmeniä vuosia, mutta että tarvitaan vain yksi harha-askel sen romahduttamiseksi.

Finnish Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error