1887

Parental leave, childcare and gender equality in the Nordic countries

image of Parental leave, childcare and gender equality in the Nordic countries

De nordiske lande anses ofte for at være foregangslande inden for ligestillingsområdet. Det er sandt at kvinder generelt har en stærkere position i de nordiske samfund end i resten af verden. Der er en utvetydig vilje i de fleste – eller måske i alle – områder af samfundet med henblik på at fremme og styrke ligestillingen mellem kvinder og mænd. I de senere år er der sket nogle betydelige forandringer i familierne hvor mændene nu i højere grad tager del i børnepasning, huslige pligter og andre opgaver som tidligere primært var kvindernes område. Af og til stilles der i den offentlige debat spørgsmål om hvorvidt de investeringer vi har foretaget med henblik på at sikre lige muligheder, rettigheder og forpligtelser for kvinder og mænd rent faktisk er gået ud over børnene. Dette drejer sig især om udvidelsen af børnepasning og muligheden for delt forældreorlov. Denne bog behandler nogle af disse spørgsmål ved at give et overblik over den politiske udvikling inden for forældreorlov og børnepasning i Norden. Desuden giver bogen en beskrivelse af forskningen i nordiske børns situation og deres velbefindende set via internationale sammenligninger. Bogen er resultatet af et fælles nordisk projekt koordineret af redaktørerne Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason. Andre bidragydere er Berit Brandth, Ann-Zofie Duvander, Johanna Lammi-Taskula og Tine Rostgaard.

English

.

Introduction

The contributions in this book focus on aspects of the complicated interplay between childcare and gender equality. It is a critically important area of research, as the future of the Nordic model depends on how we succeed in making this interplay function well. The Nordic model has been characterised by the high rate of labour participation of both men and women, efforts to achieve equality between women and men, and by society’s concerted investments into the care and education of children. The Nordic countries have tried to find a balance between the demands of working life, gender equality and the best interests of children. Balancing these factors can indeed be difficult, since they are not fixed entities but are affected by the interplay between them. For example, the very definition of “gender equality” and the “best interest” of children continually evolves, often because of changes that happen in the needs of working life.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error