1887

Parental leave, childcare and gender equality in the Nordic countries

image of Parental leave, childcare and gender equality in the Nordic countries

De nordiske lande anses ofte for at være foregangslande inden for ligestillingsområdet. Det er sandt at kvinder generelt har en stærkere position i de nordiske samfund end i resten af verden. Der er en utvetydig vilje i de fleste – eller måske i alle – områder af samfundet med henblik på at fremme og styrke ligestillingen mellem kvinder og mænd. I de senere år er der sket nogle betydelige forandringer i familierne hvor mændene nu i højere grad tager del i børnepasning, huslige pligter og andre opgaver som tidligere primært var kvindernes område. Af og til stilles der i den offentlige debat spørgsmål om hvorvidt de investeringer vi har foretaget med henblik på at sikre lige muligheder, rettigheder og forpligtelser for kvinder og mænd rent faktisk er gået ud over børnene. Dette drejer sig især om udvidelsen af børnepasning og muligheden for delt forældreorlov. Denne bog behandler nogle af disse spørgsmål ved at give et overblik over den politiske udvikling inden for forældreorlov og børnepasning i Norden. Desuden giver bogen en beskrivelse af forskningen i nordiske børns situation og deres velbefindende set via internationale sammenligninger. Bogen er resultatet af et fælles nordisk projekt koordineret af redaktørerne Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason. Andre bidragydere er Berit Brandth, Ann-Zofie Duvander, Johanna Lammi-Taskula og Tine Rostgaard.

English

.

Foreword

In 2008, as then-president of Nordic co-operation, Iceland also directed Nordic co-operation on gender equality. From the starting point of the ongoing public debate that was taking place in all of the Nordic countries, it was decided that a new initiative would be adopted to explore the interplay between gender equality, parental leave and the situation of children. Gender researchers from all five Nordic countries have contributed to the project: Berit Brandth (Norway), Ann-Zofie Duvander (Sweden), Guðný Björk Eydal and Ingólfur V. Gíslason (Iceland), Johanna Lammi-Taskula (Finland) and Tine Rostgaard (Denmark).

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error