1887

Parental leave, childcare and gender equality in the Nordic countries

image of Parental leave, childcare and gender equality in the Nordic countries

De nordiske lande anses ofte for at være foregangslande inden for ligestillingsområdet. Det er sandt at kvinder generelt har en stærkere position i de nordiske samfund end i resten af verden. Der er en utvetydig vilje i de fleste – eller måske i alle – områder af samfundet med henblik på at fremme og styrke ligestillingen mellem kvinder og mænd. I de senere år er der sket nogle betydelige forandringer i familierne hvor mændene nu i højere grad tager del i børnepasning, huslige pligter og andre opgaver som tidligere primært var kvindernes område. Af og til stilles der i den offentlige debat spørgsmål om hvorvidt de investeringer vi har foretaget med henblik på at sikre lige muligheder, rettigheder og forpligtelser for kvinder og mænd rent faktisk er gået ud over børnene. Dette drejer sig især om udvidelsen af børnepasning og muligheden for delt forældreorlov. Denne bog behandler nogle af disse spørgsmål ved at give et overblik over den politiske udvikling inden for forældreorlov og børnepasning i Norden. Desuden giver bogen en beskrivelse af forskningen i nordiske børns situation og deres velbefindende set via internationale sammenligninger. Bogen er resultatet af et fælles nordisk projekt koordineret af redaktørerne Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason. Andre bidragydere er Berit Brandth, Ann-Zofie Duvander, Johanna Lammi-Taskula og Tine Rostgaard.

English

.

Family policies and the best interest of children

This chapter deals with the question of how care policies may influence the wellbeing of children. The aim is to give an overview of the state of Nordic research regarding this question. The chapter begins with a general discussion of the status and position of children in the Nordic countries, and a brief discussion of different viewpoints on their wellbeing. Next, the significance of parental leave for the welfare of children is addressed, focusing on their health as well as cognitive and social development. In particular, we will analyse the role of fathers for children, since a key aspect of Nordic social policy has been the promotion of fathers’ greater involvement in childcare. This section is followed by a survey of issues, such as the significance of kindergartens for children, optimal starting age, how long children can (or should) attend daily, and what kind of impact kindergartens may have on children.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error