1887

Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport

image of Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport

Østutvidelsene av EU fjernet grensene mellom nasjonale arbeidsmarkeder med svært ulike nivåer i arbeids- og levekår, og har ført til stor mobilitet av arbeidskraft fra øst til vest i Europa. I dette prosjektet har vi studert hvordan arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige gjennomfører kontroll, tilsyn og veiledning av utenlandske virksomheter og arbeidstakere innenfor bygge- og transportnæringene. Selv om mange av utfordringene er felles, er det store variasjoner mellom landene når det gjelder hvilke tiltak og reguleringer som er iverksatt. Studien viser at det også er forskjeller i hvordan tilsynsarbeidet organiseres, hva slags registreringsordninger som brukes, hva som kontrolleres og hvilken teknologi som er tilgjengelig for tilsynsinspektørene.

Norwegian

.

Sammenfatning og vurderinger

I årene etter at EU og EØS ble utvidet med nye medlemsland (2004 og 2007), har svært mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter funnet veien til Norge, Sverige og Danmark. Den store tilstrømmingen har satt press på lønns- og arbeidsvilkårene i de nordiske landene. Risikoen for dårlige lønns- og arbeidsvilkår er høyere for arbeidstakere som er på korte opphold, er ansatt i utenlandske virksomheter, er ufaglærte, uorganiserte og tilknyttet på midlertidig basis.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error