1887

Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport

image of Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport

Østutvidelsene av EU fjernet grensene mellom nasjonale arbeidsmarkeder med svært ulike nivåer i arbeids- og levekår, og har ført til stor mobilitet av arbeidskraft fra øst til vest i Europa. I dette prosjektet har vi studert hvordan arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige gjennomfører kontroll, tilsyn og veiledning av utenlandske virksomheter og arbeidstakere innenfor bygge- og transportnæringene. Selv om mange av utfordringene er felles, er det store variasjoner mellom landene når det gjelder hvilke tiltak og reguleringer som er iverksatt. Studien viser at det også er forskjeller i hvordan tilsynsarbeidet organiseres, hva slags registreringsordninger som brukes, hva som kontrolleres og hvilken teknologi som er tilgjengelig for tilsynsinspektørene.

Norwegian

.

Innledning

Østutvidelsene av EU i 2004 og 2007 fjernet grensene mellom nasjonale arbeidsmarkeder med svært ulike nivåer i arbeids- og levekår. Dette ble startskuddet for den største forflytningen av arbeidskraft Europa har sett i nyere tid. Svært mange mobile arbeidstakere har også funnet veien til de nordiske landene, som gjennom den siste tiårsperioden har opplevd en sterk internasjonalisering av arbeidsmarkedene. Den store tilstrømningen av arbeidsinnvandrere og utstasjonerte arbeidstakere har satt etablerte standarder under press, og svakheter i regulerings- og kontrollregimene har kommet klarere til syne enn tidligere. Dette dreier seg særlig om i hvilken grad utenlandske arbeidstakere sikres anstendige og likeverdige betingelser når det gjelder lønn og arbeidstid, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og boligforhold.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error