1887

Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport

image of Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport

Østutvidelsene av EU fjernet grensene mellom nasjonale arbeidsmarkeder med svært ulike nivåer i arbeids- og levekår, og har ført til stor mobilitet av arbeidskraft fra øst til vest i Europa. I dette prosjektet har vi studert hvordan arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige gjennomfører kontroll, tilsyn og veiledning av utenlandske virksomheter og arbeidstakere innenfor bygge- og transportnæringene. Selv om mange av utfordringene er felles, er det store variasjoner mellom landene når det gjelder hvilke tiltak og reguleringer som er iverksatt. Studien viser at det også er forskjeller i hvordan tilsynsarbeidet organiseres, hva slags registreringsordninger som brukes, hva som kontrolleres og hvilken teknologi som er tilgjengelig for tilsynsinspektørene.

Norwegian

.

Bakgrunn

I pilotprosjektet “Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie” (Eldring et al. 2013) ble det foretatt en første kartlegging av de nordiske arbeidstilsynenes rolle, strategier og redskaper i arbeidet mot “sosial dumping”.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error