1887

Nordiska Röster

Om Nordens röst i världen

image of Nordiska Röster

Nordens länder är de starkaste länderna i Förenta nationernas 70-åriga historia, enligt generalsekreteraren, Ban Ki-moon. Detta faktum inger respekt och stärker er som region, hälsar han. Personerna i den här boken, som alla agerar på olika internationella arenor, vittnar om ett stort intresse för Norden, och om att den nordiska rösten i världen kanske betyder mer nu än någonsin.

Swedish

.

På vågens topp

1971 bildades Nordiska ministerrådet, nitton år efter Nordiska rådet. Sen dess kan man säga att det nordiska samarbetet har haft både en regering och en riksdag.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error