1887

Nordiska Röster

Om Nordens röst i världen

image of Nordiska Röster

Nordens länder är de starkaste länderna i Förenta nationernas 70-åriga historia, enligt generalsekreteraren, Ban Ki-moon. Detta faktum inger respekt och stärker er som region, hälsar han. Personerna i den här boken, som alla agerar på olika internationella arenor, vittnar om ett stort intresse för Norden, och om att den nordiska rösten i världen kanske betyder mer nu än någonsin.

Swedish

.

Nya tider kräver nya Nordiska tag

Med tanke på storleken har de nordiska länderna en tung internationell position. I FN-systemet representerar Christian Friis Bach den tredje generationen av starka nordiska röster, och han säger att den nordiska tron på internationellt samarbete betyder mer än någonsin. Måtte vi inte äventyra detta nu, säger han, uppriktigt orolig för vad som händer.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error