1887

Nordiska Röster

Om Nordens röst i världen

image of Nordiska Röster

Nordens länder är de starkaste länderna i Förenta nationernas 70-åriga historia, enligt generalsekreteraren, Ban Ki-moon. Detta faktum inger respekt och stärker er som region, hälsar han. Personerna i den här boken, som alla agerar på olika internationella arenor, vittnar om ett stort intresse för Norden, och om att den nordiska rösten i världen kanske betyder mer nu än någonsin.

Swedish

.

Inte utan mänskliga rättigheter

Med tiden kan man nå till den höjd varifrån man ser skogen för alla träd. Vid 75 års ålder skyndar vice generalsekreterare Jan Eliasson genom FN-skrapans korridorer för att mellan två möten hinna med en intervju för Nordiska ministerrådet. Hans arbete just där och då handlar om de nya globala hållbarhetsmålen, om långsiktigt tänkande, om att inte se hindren utan möjligheterna.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error