1887

Nordiska Röster

Om Nordens röst i världen

image of Nordiska Röster

Nordens länder är de starkaste länderna i Förenta nationernas 70-åriga historia, enligt generalsekreteraren, Ban Ki-moon. Detta faktum inger respekt och stärker er som region, hälsar han. Personerna i den här boken, som alla agerar på olika internationella arenor, vittnar om ett stort intresse för Norden, och om att den nordiska rösten i världen kanske betyder mer nu än någonsin.

Swedish

.

Förord

Som ringar på vattnet sprids nordisk litteratur och kultur runt globen. Kreativa och andra näringar använder sig av genuint nordiska värderingar som hållbarhet, trygghet, jämställdhet och skaparkraft i sin internationella marknadsföring.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error