1887

Nordiska Livsstilsverkstan. En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare - Handledarguide

Handledarguide

image of Nordiska Livsstilsverkstan. En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare - Handledarguide

Nordiska Livsstilverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap och i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de på egen hand kan göra hälsofrämjande livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. Denna rapport är en handledarguide. Den kan även laddas ned på www.norden.org tillsammans med PowerPoint presentationer för tre utvecklade teman. Den är översatt till samtliga nordiska språk, danska, finska, isländska, norska, svenska och engelska. En webbaserad version av handledarguiden finns i webbversion. Den innehåller även föreläsningsmaterial i form av powerpointbilder. Hela materialet finns här översatt till samtliga nordiska språk, danska, finska, isländska, norska och svenska samt till engelska. http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com

Swedish

.

Arbetssätt

Det pedagogiska förhållningssättet i Nordiska Livsstilsverkstan är inspirerat av teoretiska antaganden om lärande som problembaserat lärande (PBL) bygger på. PBL är en metod för att initiera meningsfullt lärande i ett livsvärldsperspektiv d.v.s man fokuserar på studentens upplevelser och erfarenheter. Det finns en tilltro att människor har 1) en vilja att lära sig, 2) att de har egna inre resurser att göra så samt 3) att kunskap skapas i dialog med andra (Silén, 2001).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error