1887

Nordiska Gemenskaper

En vision för samarbetet

image of Nordiska Gemenskaper

I år, 2012, fyller Nordiska rådet 60 år och för att fira detta har man låtit trycka upp denna bok. Men det är ingen vanlig jubileumsbok. Nordiska rådet vill denna gång se framåt och följa upp den förnyade diskussionen om det nordiska samarbetet. Mycket tyder på att det nordiska upplever en renässans. Krisen i EU, välfärdsmodellens styrka och det globala intresset för den arktiska regionen är några av de faktorer som driver de nordiska länderna samman. Utrikes och försvarspolitiken har blivit centrala områden för samarbetet vilket betyder att de strukturer som byggdes upp för samarbetet på 1950 och 70talen inte längre är tidsenliga. Denna bok presenterar en vision för Norden som bygger på ett synligt, profilerat och resultatorienterat samarbete i Nordiska Gemenskaper.

Swedish Finnish

.

Varumärket Norden

Under de senaste åren har det varit mycket tal om branding och new public diplomacy. Ett centralt budskap i både det finska utrikespolitiska institutets rapport Norden – making a difference och Mandag Morgens rapport Norden som global vinderregion (2005) var att ”Norden” och ”den nordiska modellen” utgör starka varumärken som de nordiska länderna borde kunna utnyttja bättre. Frågan om ”brandingen” av Norden är viktig men delikat. Varje företagare vet att det tar tiotals år att bygga upp ett gott varumärke, men att det inte krävs mera än ett enda felsteg för att rasera allt.

Swedish Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error