1887

Nordiska Gemenskaper

En vision för samarbetet

image of Nordiska Gemenskaper

I år, 2012, fyller Nordiska rådet 60 år och för att fira detta har man låtit trycka upp denna bok. Men det är ingen vanlig jubileumsbok. Nordiska rådet vill denna gång se framåt och följa upp den förnyade diskussionen om det nordiska samarbetet. Mycket tyder på att det nordiska upplever en renässans. Krisen i EU, välfärdsmodellens styrka och det globala intresset för den arktiska regionen är några av de faktorer som driver de nordiska länderna samman. Utrikes och försvarspolitiken har blivit centrala områden för samarbetet vilket betyder att de strukturer som byggdes upp för samarbetet på 1950 och 70talen inte längre är tidsenliga. Denna bok presenterar en vision för Norden som bygger på ett synligt, profilerat och resultatorienterat samarbete i Nordiska Gemenskaper.

Swedish Finnish

.

Förord

I år, 2012, fyller Nordiska rådet 60 år och för att fira detta har man låtit trycka upp denna bok. Det är ingen vanlig jubileumsbok. Istället för att genom en historik blicka bakåt ville Nordiska rådet denna gång se framåt och följa upp den förnyade diskussionen om det nordiska samarbetet som väcktes av den svenska historikern Gunnar Wetterbergs bok Förbundsstaten Norden (2010) och den så kallade Stoltenbergrapporten från 2009 om ett fördjupat samarbete på det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Nordiska rådet gav således under våren 2011 Centrum för Norden-studier (CENS) vid Helsingfors universitet uppdraget att göra en utredning för att föreslå åtgärder för ett fördjupat nordiskt samarbete.

Swedish Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error