1887

Nordiska Gemenskaper

En vision för samarbetet

image of Nordiska Gemenskaper

I år, 2012, fyller Nordiska rådet 60 år och för att fira detta har man låtit trycka upp denna bok. Men det är ingen vanlig jubileumsbok. Nordiska rådet vill denna gång se framåt och följa upp den förnyade diskussionen om det nordiska samarbetet. Mycket tyder på att det nordiska upplever en renässans. Krisen i EU, välfärdsmodellens styrka och det globala intresset för den arktiska regionen är några av de faktorer som driver de nordiska länderna samman. Utrikes och försvarspolitiken har blivit centrala områden för samarbetet vilket betyder att de strukturer som byggdes upp för samarbetet på 1950 och 70talen inte längre är tidsenliga. Denna bok presenterar en vision för Norden som bygger på ett synligt, profilerat och resultatorienterat samarbete i Nordiska Gemenskaper.

Swedish Finnish

.

Det officiella samarbetet

Det är både lätt och vanligt att kritisera Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. De anklagas för att vara klumpiga, byråkratiska och långsamma organisationer som ger få konkreta resultat. Ofta, men inte alltid, baserar sig denna kritik på orealistiska förväntningar och missförstånd av organisationernas uppdrag. Det är många som vill se dem som ett nordiskt parlament och en nordisk regering, fastän det i själva verket inte är fråga om annat än samarbetsorgan för de nordiska parlamenten och regeringarna. Denna form av kritik vittnar om en önskan om ett starkare och mera inflytelserikt officiellt nordiskt samarbete.

Swedish Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error