1887

Nordiska Gemenskaper

En vision för samarbetet

image of Nordiska Gemenskaper

I år, 2012, fyller Nordiska rådet 60 år och för att fira detta har man låtit trycka upp denna bok. Men det är ingen vanlig jubileumsbok. Nordiska rådet vill denna gång se framåt och följa upp den förnyade diskussionen om det nordiska samarbetet. Mycket tyder på att det nordiska upplever en renässans. Krisen i EU, välfärdsmodellens styrka och det globala intresset för den arktiska regionen är några av de faktorer som driver de nordiska länderna samman. Utrikes och försvarspolitiken har blivit centrala områden för samarbetet vilket betyder att de strukturer som byggdes upp för samarbetet på 1950 och 70talen inte längre är tidsenliga. Denna bok presenterar en vision för Norden som bygger på ett synligt, profilerat och resultatorienterat samarbete i Nordiska Gemenskaper.

Swedish Finnish

.

Centrala politikområden

Vår vision för ett fördjupat nordiskt samarbete utgår från tanken om att olika politikområden har olika förutsättningar. I dagens läge behöver det nordiska samarbetet ingen helhetslösning. Istället borde man tydligt lyfta fram ett antal prioriterade politikområden där man kan göra stora framsteg. Inom dessa områden kunde man skapa ett fördjupat och resultatorienterat regeringssamarbete som kombineras med kraftiga insatser för att stärka den parlamentariska och medborgerliga debatten och bredda beredningsansvaraet och initiativrätten (genom utskott i Nordiska rådet, tankesmedjor och övriga fora). Det är denna helhet vi kallar för en Nordisk Gemenskap.

Swedish Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error