1887

Nordisk Arbeidsløshetsforsikringsmøte 2014

Arbeidsmarkedssystemene i usikre tider - hva gjør vi nå?

image of Nordisk Arbeidsløshetsforsikringsmøte 2014

The core content of ASI-II is a set of five carefully selected case studies, which form the basis for drawing conclusions about the applicability of the ASI indicators and for formulating policy relevant conclusions. Case studies are performed for Sakha Republic (Yakutia); the West-Nordic Region; Northwest Territories; Inuit Regions of Alaska; and the Inuit World, with the Survey of Living Conditions in the Arctic (SLiCA) used to augment ASI.

Norwegian

.

Sammendrag

Første dag på møtet ble det gitt en grundig gjennomgang av status og utviklingen på arbeidsmarkedet i Norden og Europa og de nordiske velferdssystemers rolle og utfordringer. Arbeidsløshetsforsikringsområdet har et ansvar for å sørge for at tjenestene og verktøyene som tilbys brukere er gode, og ikke minst at de er tilpasset utviklingen i samfunnet. Resten av første dag ble viet kunnskapsdeling mellom landene. Først fikk vi høre hvordan Island, som var hardest rammet av finanskrisen i Norden, har møtt utfordringene på arbeidsmarkedet. De har greid å snu krise til suksess. Videre ble det delt kunnskap i forhold til ”screeningmetoder” for arbeidsløse i Danmark, Færøyene og Sverige. Til slutt ble det gitt informasjon om status og videre planer for utvikling i arbeidet med nye elektroniske tjenester i alle de seks nordiske landene.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error