1887

Nordisk Arbeidsløshetsforsikringsmøte 2014

Arbeidsmarkedssystemene i usikre tider - hva gjør vi nå?

image of Nordisk Arbeidsløshetsforsikringsmøte 2014

The core content of ASI-II is a set of five carefully selected case studies, which form the basis for drawing conclusions about the applicability of the ASI indicators and for formulating policy relevant conclusions. Case studies are performed for Sakha Republic (Yakutia); the West-Nordic Region; Northwest Territories; Inuit Regions of Alaska; and the Inuit World, with the Survey of Living Conditions in the Arctic (SLiCA) used to augment ASI.

Norwegian

.

Arbeidsmarkedssystemene i usikre tider – hva gjør vi nå?

Tittelen på årets Nordiske Arbeidsløshetsforskringsmøte i Stavanger var: ”Arbeidsmarkedssystemene i usikre tider – hva gjør vi nå?” Gjennom to dager i oljebyen fikk eksperter, analytikere og fagfolk fra de ulike nordiske landene høre innlegg om politiske satsinger på arbeids- og velferdsområdet, felles utfordringer i etterdønningene av finanskrisen og de ulike landenes erfaringer med digitalisering av arbeidsmarkedstjenestene.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error