1887

Nordic Integration and Settlement Policies for Refugees

A Comparative Analysis of Labour Market Integration Outcomes

image of Nordic Integration and Settlement Policies for Refugees

This report has been commissioned by the Labour Market Committee of the Nordic Council of Ministers. The chief aim is to provide policy-relevant knowledge by conducting a comparative analysis of refugee labour-market integration in Scandinavia. Instead of focusing on the well-known employment gap or the fiscal impact of refugee unemployment, this study investigates the divergent impacts of integration programmes and settlement policies for refugees from different backgrounds. Through longitudinal comparative analysis, this study examines the labour-market integration of refugees in Denmark, Norway and Sweden, searching for explanations of cross-national differences by combining statistical analyses with in-depth analyses of national policies and governance structures.

English

.

Sammendrag

Denne rapporten er finansiert av Arbeidsmarkedsutvalget i Nordisk Ministerråd. Hovedformålet med rapporten er å bidra med relevant kunnskap for politikkutformingen på integreringsfeltet ved å gjennomføre sammenlignende analyser av arbeidsmarkedsintegrasjon av flyktninger i Skandinavia. I stedet for å fokusere på det velkjente sysselsettingsgapet mellom flyktninger og befolkningen ellers, eller flyktningers innvirkning på offentlige finanser, undersøker denne studien hvordan ulike tiltak i integrasjonsprogram og bosettingspolitikk påvirker integrasjonen av flyktninger med ulik bakgrunn og forutsetninger. Gjennom longitudinelle komparative analyser undersøker denne studien arbeidsmarkedsintegrasjonen av flyktninger i Danmark, Norge og Sverige, og søker etter forklaringer på tverrnasjonale forskjeller ved å kombinere statistiske analyser med grundige analyser av nasjonal politikk. Vi analyserer deltakere i integrasjonsprogrammet som ble bosatt i kommuner i perioden fra 2008 til 2016, og vi undersøker deres overgang til arbeid eller videre utdanning.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error