1887

Norden som en Gemensam Marknad för Människohandel

image of Norden som en Gemensam Marknad för Människohandel

Nya former inom människohandel utnyttjar kvinnor och män, flickor och pojkar genom att tvinga dem till att utföra kriminella handlingar, arbeta och sälja sexuella tjänster. Människohandlarna lockar offer till Norden med löften om arbete och använder offrens identiteter för bidragsfusk genom att utnyttja de nordiska ländernas välfärdssystem.En utmaning i bekämpning av människohandel i Norden är att människohandlarna ser Norden som en gemensam marknad. Det ger stora utmaningar för brottsutredarna eftersom lagstiftningen är nationell och brotten är gränsöverskridande, när samma människohandlare opererar samtidigt i de olika nordiska länderna. Konferensen visade att det finns ett ökat behov för samarbete för att effektivera insatserna och brottsbekämpningen mot människohandeln.Konferensen diskuterade barn, kvinnor och män som offer för människohandel och utmaningar i rättsprocesser.

Swedish

.

Tema: Kvinnor och män som offerför människohandel

Maija Koskenoja, överinspektör vid Diskrimineringsombudsmannens byrå i Finland, presenterade ett modellagenturfall i Finland, om en ung kvinna, som önskade att göra karriär som internationell modell. Kvinnan blev under den första arbetsintervjun lurad till att låta ta nakenbilder av sig. Modellagenturens direktör använde nakenbilderna som utpressning, och kvinnan tvingades att sälja sexuella tjänster till kunder, som direktören, förmedlade. Koskenoja presenterade hur förövaren får makt över sina offer och vilka de psykiska konsekvenserna av människohandeln och det sexuella utnyttjandet är för offren och deras familjer. Direktören gav en falsk bild av sig som en inflytelserik aktör i modellvärlden, när han de facto ledde ett företag med erotiska programutbud. Modellagenturfallet hade totalt 25 målsägare. Direktören åtalades i detta fall, som Koksenoja presenterade, i en åtalspunkt för människohandel och i över 20 åtalspunkter för olika sexuella brott. Direktören blev total dömd i Tingsrätten för alla brott, mot de totalt 25 målsägarna, för både människohandel och ett tiotal sexualbrott till totalt 12 år och 6 månader, som Högsta domstolen (HD) ändrade till total 10 år och 6 månader, och för alla målsägandens del blev han inte dömd för människohandel. Mannen dömdes att betala ca 200.000 euro i ersättningar till de involverade målsägandena.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error