1887

Norden som en Gemensam Marknad för Människohandel

image of Norden som en Gemensam Marknad för Människohandel

Nya former inom människohandel utnyttjar kvinnor och män, flickor och pojkar genom att tvinga dem till att utföra kriminella handlingar, arbeta och sälja sexuella tjänster. Människohandlarna lockar offer till Norden med löften om arbete och använder offrens identiteter för bidragsfusk genom att utnyttja de nordiska ländernas välfärdssystem.En utmaning i bekämpning av människohandel i Norden är att människohandlarna ser Norden som en gemensam marknad. Det ger stora utmaningar för brottsutredarna eftersom lagstiftningen är nationell och brotten är gränsöverskridande, när samma människohandlare opererar samtidigt i de olika nordiska länderna. Konferensen visade att det finns ett ökat behov för samarbete för att effektivera insatserna och brottsbekämpningen mot människohandeln.Konferensen diskuterade barn, kvinnor och män som offer för människohandel och utmaningar i rättsprocesser.

Swedish

.

Tema: Barn som offer för människohandel

Åklagare Rudolf Christofferesen, Eurojust, Haag, Holland, inledde med att säga att inget land kan vara stolt över sina insatser mot människohandel, eftersom det idag finns alltför få domar över brott mot människohandel i Europa.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error