1887

Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning?

Fellesnordiske strategier og tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant forskere i akademia

image of Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning?

Nær 80 prosent av alle professorer i Norden er menn. Kjønnsbalanse i akademia er derfor en viktig forskningspolitisk problematikk. Hittil har dette vært lite debattert fellesnordisk. I denne rapporten vises status og utviklingen på feltet. Rapporten gir eksempler på vellykkede tiltak og belyser forskningspolitiske utfordringer som er viktige å analysere i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Sammenlignende kartlegginger og forskning om kjønnsbalanse i akademia i Norden mangler. Det finnes behov for å utvikle nordisk samarbeid på feltet. Rapporten munner ut i en rekke anbefalinger for å konsolidere feltet kjønnsbalanse i akademia som et samlet policy- og forskningsfelt i Norden.

Norwegian

.

Kjønnssegregering i akademia i Norden

Det nordiske forskersamfunnet er fortsatt mannsdominert på toppnivået, og situasjonen er ikke spesielt annerledes sammenlignet med andre europeiske land. Til tross for at kvinner tilhører majoriteten blant dem som har avlagt eksamen på masternivå, og at det er tilnærmet kjønnsbalanse blant dem som har avlagt doktorgrad, har akademia ikke den forventete kvinneandelen på toppstillingsnivået, dvs. blant professorene.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error