1887

New Nordic Peace

Nordic Peace and Conflict Resolution Efforts

image of New Nordic Peace

For a long time, the Nordic countries have been a region of peace, with the ability to resolve conflicts peacefully among themselves, and a region for peace, actively promoting peace globally. Although efforts to actively brand the Nordic region are ongoing, the Nordic Peace brand is an area with untapped potential. The Nordics have rich traditions for working together on peace and conflict resolution. These joint efforts have grown organically and informally from like-mindedness, letting the common Nordic culture and ways of working foster integration among them where relevant. The people working in the Nordic countries on Nordic cooperation and peace recognize the potential of strengthening the Nordic Peace brand. One area of special potential is increasing focus on the shared Nordic priorities of prevention and the women, peace and security agenda as part of the Nordic Peace brand.

English

.

Sammenfatning

Denne rapport kortlægger hvordan de nordiske lande samarbejder inden for fred og konfliktløsning. Rapporten ser på den nordiske tradition for at støtte fred og konfliktløsning globalt, og vurderer tilstedeværelsen og værdien af at have Fred som Nordens Varemærke. Vi finder, at Fred som Nordens Varemærke generelt består af to elementer: fælles kerneværdier og arbejdsmetoder. Med hensyn til kerneværdier undersøger vi hvordan og hvorvidt mægling, dialog, menneskerettigheder, civilsamfund og kvinder, fred og sikkerhed kan være en del af Nordens varemærke. I forhold til arbejdsmetoder viser rapporten hvordan fælles nordisk arbejde inden for fred og konfliktløsning er drevet af fælles arbejdskultur, værdier, pragmatisme og praktiske løsninger. Rapporten kategoriserer tre forskellige grader af samarbejde: koordination, som den mindst integrerede tilgang, der primært involverer informationsdeling og opbygning af tillid; kooperation, som en mere ritualiseret, men alligevel politisk ikkebindende form for samarbejde; og kollaboration, som en mere regelmæssig, integreret og i nogle tilfælde mere bindende tilgang, hvor fælles analyser fører til fælles formulering og løsning af problemer. Rapporten viser, at de nordiske lande tit er forbeholdne overfor at formalisere samarbejdet, men at der generelt er appetit på at samarbejde yderligere, både på grund af de praktiske fordele heraf, men også grundet geopolitiske forskydninger og de nuværende tilbageskridt for multilateralisme og internationale normer. Mens visse områder kan være mere udfordrende for fælles indsatser, tæller fordelene ved at samarbejde potentialet for øget indflydelse, muligheden for at være hinandens forlængede arm samt at samarbejde generelt flyder nemt grundet fælles arbejdskulturer, værdier og tillid. Til sidst kommer vi med en række anbefalinger vedrørende yderligere fælles nordiske projekter og potentielle samarbejdsmekanismer inden for fred og konfliktløsning. Vi foreslår helt overordnet at nordisk samarbejde styrkes på to områder: kvinder, fred og sikkerhed samt forebyggende diplomati, og at dette gøres ikke blot i en nordisk kontekst men i samarbejde med regionale og globale aktører via det vi kalder ”ikke-eksklusivt nordisk samarbejde”.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error