1887

Naturvejledning i norden

En bog om oplevelser, læring, refleksion og deltagelse i mødet mellem natur og mennesker

image of Naturvejledning i norden

Naturvejledning i Norden handler om kommunikation mellem naturvejledere og mennesker, der færdes i naturen. Om direkte naturoplevelser og viljen til at være opmærksom på det, der inspirerer og fascinerer, det, der er særligt værdifuldt, og det, der er truet. Naturvejledning giver mulighed for at reflektere over relationerne mellem menneske og natur, for rige indre og ydre oplevelser og for engagement og deltagelse. Undervisere, forskere og naturvejledere fra hele Norden skriver her om naturvejledning i teori og praksis. Bogen henvender sig til alle, der har interesse for, hvordan naturvejledningen kan bidrage til en bæredygtig fremtid, naturbeskyttelse og samfundsmål som folkesundhed, demokrati og borgernes adgang til færdsel og oplevelser i naturen. Hensigten er at inspirere naturvejledere til at byde på flere og endnu bedre oplevelser og læring i Nordens natur og kulturlandskab.

Danish Norwegian, Swedish, Finnish

.

Kulturhistorisk vejledning med runer

I Naturpark Åmosen er der mange spændende arkæologiske fund fra bl.a. vikingetiden. Vikingetiden kan være svær at formidle, så alle sanser aktiveres. Svær at forstå, begribe, sanse og blive optaget af. For at sikre at sanser, krop og hoved er med, har vi udviklet en aktivitet, hvor vi formidler vikingetiden gennem runer. Til aktiviteten, som vi kalder runebrænding, har vi fået fremstillet et sæt brændejern med runealfabetet.

Danish Finnish, Swedish, Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error