1887

Naturvejledning i norden

En bog om oplevelser, læring, refleksion og deltagelse i mødet mellem natur og mennesker

image of Naturvejledning i norden

Naturvejledning i Norden handler om kommunikation mellem naturvejledere og mennesker, der færdes i naturen. Om direkte naturoplevelser og viljen til at være opmærksom på det, der inspirerer og fascinerer, det, der er særligt værdifuldt, og det, der er truet. Naturvejledning giver mulighed for at reflektere over relationerne mellem menneske og natur, for rige indre og ydre oplevelser og for engagement og deltagelse. Undervisere, forskere og naturvejledere fra hele Norden skriver her om naturvejledning i teori og praksis. Bogen henvender sig til alle, der har interesse for, hvordan naturvejledningen kan bidrage til en bæredygtig fremtid, naturbeskyttelse og samfundsmål som folkesundhed, demokrati og borgernes adgang til færdsel og oplevelser i naturen. Hensigten er at inspirere naturvejledere til at byde på flere og endnu bedre oplevelser og læring i Nordens natur og kulturlandskab.

Danish Norwegian, Swedish, Finnish

.

Naturvejledning ved finlands naturcentrum haltia

Jeg er naturvejleder ved Finlands naturcentrum Haltia, som ligger ved Noux nationalpark i Esbo. Haltia administreres af Forststyrelsens Naturtjenester, hvis opgave det er at opretholde den finske stats naturbeskyttelsesområder (blandt andet 40 nationalparker) og kulturarvobjekter, tilbyde rekreationsmuligheder og fremme naturturismen m.m. Forststyrelsens opgave beskrives således: ”Ved hjælp af en økosystembaseret fremgangsmåde og bioøkonomi bestræber Forststyrelsen sig på at fremme en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og naturbeskyttelse samt at producere velfærdstjenester til nuværende og kommende generationer.” I denne artikel fortæller jeg om, hvordan vi tager imod børn og voksne på Haltia.

Danish Finnish, Norwegian, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error