1887

Naturvejledning i norden

En bog om oplevelser, læring, refleksion og deltagelse i mødet mellem natur og mennesker

image of Naturvejledning i norden

Naturvejledning i Norden handler om kommunikation mellem naturvejledere og mennesker, der færdes i naturen. Om direkte naturoplevelser og viljen til at være opmærksom på det, der inspirerer og fascinerer, det, der er særligt værdifuldt, og det, der er truet. Naturvejledning giver mulighed for at reflektere over relationerne mellem menneske og natur, for rige indre og ydre oplevelser og for engagement og deltagelse. Undervisere, forskere og naturvejledere fra hele Norden skriver her om naturvejledning i teori og praksis. Bogen henvender sig til alle, der har interesse for, hvordan naturvejledningen kan bidrage til en bæredygtig fremtid, naturbeskyttelse og samfundsmål som folkesundhed, demokrati og borgernes adgang til færdsel og oplevelser i naturen. Hensigten er at inspirere naturvejledere til at byde på flere og endnu bedre oplevelser og læring i Nordens natur og kulturlandskab.

Danish Norwegian, Swedish, Finnish

.

Planlægning af interpersonel meningsdannelse

Forestil dig, at du befinder dig i følgende situation: Du har fået til opgave at udvikle naturvejledning i tilslutning til et naturområde med høj naturværdi. Området ligger tæt ved kysten i nærheden af en mellemstor by og har gode forbindelser med kollektiv trafik. Du har adgang til et lokale på 200 kvadratmeter i tilslutning til området, du har 10 millioner nordisk valutaækvivalent (NVÆ), du kan investere i udstyr, og du har 4 millioner NVÆ om året, du kan disponere over til løbende udgifter. Hvad gør du? Og endnu vigtigere, hvor afgør du, hvad du skal gøre? Hvilke spørgsmål er det, du bør stille og besvare for at komme frem til naturvejledningens form og indhold?

Danish Norwegian, Finnish, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error