1887

Naturveiledning i norden

En bok om opplevelser, læring, refleksjon og deltakelse i møtet mellom natur og menneske

image of Naturveiledning i norden

Naturveiledning i Norden handler om kommunikasjon mellom naturveiledere og deltakere ute i landskapene våre. Om direkte naturopplevelser og viljen til å ta hensyn til det som inspirerer og fascinerer, det som er spesielt verdifullt eller truet. Naturveiledning gir mulighet til refleksjon over forholdet mellom mennesker og natur, til rike indre og ytre opplevelser, engasjement og deltakelse. Lærere, forskere og naturveiledere fra hele Norden skriver her om naturveiledning i teori og praksis. Boka henvender seg til alle som er interessert i hvordan naturveiledning kan bidra til en bærekraftig framtid, naturvern og positive løsninger på samfunnsmessige utfordringer som dårlig helse, segregering og mangel på kontakt med naturen. Målet er å inspirere naturveiledere til å tilby flere og enda bedre opplevelser og læring i Nordens natur- og kulturlandskap.

Norwegian Swedish, Finnish, Danish

.

Dypere mening og innsikt gjennom refleksjon

Denne artikkelen må ses i lyset av et ønske om at naturveiledning skal støtte nye, meningsfulle aktiviteter hos deltakerne og bidra til større forståelse for – og løsning av – samfunnsmessige problemstillinger. Naturveiledning tar her steget videre fra kommunikasjon om natur gjennom naturopplevelser til å involvere deltakerne og bruke opplevelsen som utgangspunkt og en åpning for at naturveiledning skal få en spesiell betydning for den enkelte deltakeren. Det å kunne bidra til løsning og utvikling av viktige problemstillinger, som vern av naturmangfold eller bruke naturen som rom for å fremme helse.

Norwegian Finnish, Swedish, Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error