1887

Naturveiledning i norden

En bok om opplevelser, læring, refleksjon og deltakelse i møtet mellom natur og menneske

image of Naturveiledning i norden

Naturveiledning i Norden handler om kommunikasjon mellom naturveiledere og deltakere ute i landskapene våre. Om direkte naturopplevelser og viljen til å ta hensyn til det som inspirerer og fascinerer, det som er spesielt verdifullt eller truet. Naturveiledning gir mulighet til refleksjon over forholdet mellom mennesker og natur, til rike indre og ytre opplevelser, engasjement og deltakelse. Lærere, forskere og naturveiledere fra hele Norden skriver her om naturveiledning i teori og praksis. Boka henvender seg til alle som er interessert i hvordan naturveiledning kan bidra til en bærekraftig framtid, naturvern og positive løsninger på samfunnsmessige utfordringer som dårlig helse, segregering og mangel på kontakt med naturen. Målet er å inspirere naturveiledere til å tilby flere og enda bedre opplevelser og læring i Nordens natur- og kulturlandskap.

Norwegian Swedish, Finnish, Danish

.

Vloggen – et innovativt kommunikasjons- og forvaltningsverktøy

Vegaøyenes skjærgård fikk verdensarvstatus i 2004. Unescos verdensarvskomité skriver i sin begrunnelse: «Vegaøyene viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder i de siste 1500 årene har opprettholdt en bærekraftig livsstil i et vær- og vindutsatt område nær polarsirkelen, basert på den unike tradisjonen med innhenting av edderdun.» En bærekraftig livsstil er årsaken for statusen som verdensarv. Vega har i tillegg blitt godkjent som et bærekraftig reisemål, noe som øker behovet for å kontrollere trafikken av framtidige besøkende. Innovative produkter, skoleaktiviteter og opplevelser innen bærekraft utvikles som en følge av dette.

Norwegian Finnish, Danish, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error