1887

Naturveiledning i norden

En bok om opplevelser, læring, refleksjon og deltakelse i møtet mellom natur og menneske

image of Naturveiledning i norden

Naturveiledning i Norden handler om kommunikasjon mellom naturveiledere og deltakere ute i landskapene våre. Om direkte naturopplevelser og viljen til å ta hensyn til det som inspirerer og fascinerer, det som er spesielt verdifullt eller truet. Naturveiledning gir mulighet til refleksjon over forholdet mellom mennesker og natur, til rike indre og ytre opplevelser, engasjement og deltakelse. Lærere, forskere og naturveiledere fra hele Norden skriver her om naturveiledning i teori og praksis. Boka henvender seg til alle som er interessert i hvordan naturveiledning kan bidra til en bærekraftig framtid, naturvern og positive løsninger på samfunnsmessige utfordringer som dårlig helse, segregering og mangel på kontakt med naturen. Målet er å inspirere naturveiledere til å tilby flere og enda bedre opplevelser og læring i Nordens natur- og kulturlandskap.

Norwegian Swedish, Finnish, Danish

.

Kulturhistorisk veiledning med runeskrift

I Naturpark Åmosen finnes det mange spennende arkeologiske funn, blant annet fra vikingetiden. Vikingetiden kan være vanskelig å formidle på en måte som aktiverer alle sansene. Vanskelig å forstå, begripe, føle og bli revet med av. For å forsikre oss om at både sanser, kropp og hode er med, har vi utviklet en aktivitet der vi formidler vikingetiden gjennom runer. Til aktiviteten som vi kaller runebrenning har vi fått produsert brennjern med runealfabetet.

Norwegian Danish, Swedish, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error