1887

Naturveiledning i norden

En bok om opplevelser, læring, refleksjon og deltakelse i møtet mellom natur og menneske

image of Naturveiledning i norden

Naturveiledning i Norden handler om kommunikasjon mellom naturveiledere og deltakere ute i landskapene våre. Om direkte naturopplevelser og viljen til å ta hensyn til det som inspirerer og fascinerer, det som er spesielt verdifullt eller truet. Naturveiledning gir mulighet til refleksjon over forholdet mellom mennesker og natur, til rike indre og ytre opplevelser, engasjement og deltakelse. Lærere, forskere og naturveiledere fra hele Norden skriver her om naturveiledning i teori og praksis. Boka henvender seg til alle som er interessert i hvordan naturveiledning kan bidra til en bærekraftig framtid, naturvern og positive løsninger på samfunnsmessige utfordringer som dårlig helse, segregering og mangel på kontakt med naturen. Målet er å inspirere naturveiledere til å tilby flere og enda bedre opplevelser og læring i Nordens natur- og kulturlandskap.

Norwegian Swedish, Finnish, Danish

.

De 5 store – naturveiledning om følsomme temaer

Rovdyrsenteret De 5 Stora er et kunnskapssenter og en møteplass med fokus på de store rovdyrene. Behovet for den naturveiledningen som rovdyrssenteret driver ser vi i form av at rovdyrenes gjenetablering i Sverige har skapt konflikter. Rovdyrdebatten er polarisert, og mange ganger er den dessverre basert på feil fakta. Diskusjonen blir enda vanskeligere av at det ser ut som at rovdyrene har blitt et symbol mellom de som styrer og de som blir styrt, mellom land og by – og også et symbol på etiske standpunkter rundt menneskets rett til å styre over andre arter.

Norwegian Danish, Swedish, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error