1887

Naturveiledning i norden

En bok om opplevelser, læring, refleksjon og deltakelse i møtet mellom natur og menneske

image of Naturveiledning i norden

Naturveiledning i Norden handler om kommunikasjon mellom naturveiledere og deltakere ute i landskapene våre. Om direkte naturopplevelser og viljen til å ta hensyn til det som inspirerer og fascinerer, det som er spesielt verdifullt eller truet. Naturveiledning gir mulighet til refleksjon over forholdet mellom mennesker og natur, til rike indre og ytre opplevelser, engasjement og deltakelse. Lærere, forskere og naturveiledere fra hele Norden skriver her om naturveiledning i teori og praksis. Boka henvender seg til alle som er interessert i hvordan naturveiledning kan bidra til en bærekraftig framtid, naturvern og positive løsninger på samfunnsmessige utfordringer som dårlig helse, segregering og mangel på kontakt med naturen. Målet er å inspirere naturveiledere til å tilby flere og enda bedre opplevelser og læring i Nordens natur- og kulturlandskap.

Norwegian Swedish, Finnish, Danish

.

Leseanvisning

Naturveiledning i Norden kan leses på ulike måter, som en lærebok for deg som vil utvikle kunnskapen din og fordype deg i naturveiledning og tilhørende praksis i Norden. Den kan også leses som en eksempelsamling og beskrivelse av naturveiledningens situasjon i dag, med røtter tilbake til 1900-tallets naturvern og på terskelen til framtiden med alle sine muligheter og utfordringer. Vi håper også at den kan tas ut av bokhylla og leses som en antologi som inspirerer og gir nye perspektiver på metoder for naturveiledning. Vi presenterer ikke en modell for hvordan naturveiledning skal planlegges og gjennomføres, men flere tilnærmingsmåter – vi har samlet tekster med eksempler, modeller og refleksjoner fra profesjonelle naturveiledere, lærere innen naturveiledning og forskere. Rammen er fem kapitler som løfter fram viktige aspekter ved naturveiledning.

Norwegian Finnish, Danish, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error