1887

Naturveiledning i norden

En bok om opplevelser, læring, refleksjon og deltakelse i møtet mellom natur og menneske

image of Naturveiledning i norden

Naturveiledning i Norden handler om kommunikasjon mellom naturveiledere og deltakere ute i landskapene våre. Om direkte naturopplevelser og viljen til å ta hensyn til det som inspirerer og fascinerer, det som er spesielt verdifullt eller truet. Naturveiledning gir mulighet til refleksjon over forholdet mellom mennesker og natur, til rike indre og ytre opplevelser, engasjement og deltakelse. Lærere, forskere og naturveiledere fra hele Norden skriver her om naturveiledning i teori og praksis. Boka henvender seg til alle som er interessert i hvordan naturveiledning kan bidra til en bærekraftig framtid, naturvern og positive løsninger på samfunnsmessige utfordringer som dårlig helse, segregering og mangel på kontakt med naturen. Målet er å inspirere naturveiledere til å tilby flere og enda bedre opplevelser og læring i Nordens natur- og kulturlandskap.

Norwegian Swedish, Finnish, Danish

.

Mine naturveilederroller

Jeg har som naturveileder alltid tenkt at ulike målgrupper på ulike steder og til ulike årstider krever at man varierer og tilpasser sin rolle som naturveileder. I noen situasjoner kan det passe å holde foredrag, i noen å være igangsetter og i atter andre å spille rollespill, fortelle historier, observere og så videre. Det gjelder i naturen i direkte kommunikasjon. Det finnes også situasjoner der vi må kommunisere indirekte, som for eksempel skriftlig, via bilder eller i andre medier som radio eller TV. Min refleksjon tar alltid utgangspunkt i direkte kommunikasjon. Det er i den rollen jeg mener at naturveilerederen virkelig har sin styrke.

Norwegian Swedish, Danish, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error