1887

Naturveiledning i norden

En bok om opplevelser, læring, refleksjon og deltakelse i møtet mellom natur og menneske

image of Naturveiledning i norden

Naturveiledning i Norden handler om kommunikasjon mellom naturveiledere og deltakere ute i landskapene våre. Om direkte naturopplevelser og viljen til å ta hensyn til det som inspirerer og fascinerer, det som er spesielt verdifullt eller truet. Naturveiledning gir mulighet til refleksjon over forholdet mellom mennesker og natur, til rike indre og ytre opplevelser, engasjement og deltakelse. Lærere, forskere og naturveiledere fra hele Norden skriver her om naturveiledning i teori og praksis. Boka henvender seg til alle som er interessert i hvordan naturveiledning kan bidra til en bærekraftig framtid, naturvern og positive løsninger på samfunnsmessige utfordringer som dårlig helse, segregering og mangel på kontakt med naturen. Målet er å inspirere naturveiledere til å tilby flere og enda bedre opplevelser og læring i Nordens natur- og kulturlandskap.

Norwegian Swedish, Finnish, Danish

.

Bioblitz – å engasjere deltakere i inventering

Mange som har vært på tur med en naturveileder kan kjenne seg igjen i en situasjon der naturveilederen går først i gruppa og levende og med høy stemme sier «Ser dere den sommerfuglen – det er en Admiral … Den flyr fra Sør-Europa til Danmark hvert år for å få barn, som i sin tur flyr sørover om høsten», eller «Kuene i dette området bidrar til å holde tilveksten av vegetasjonen nede, slik at blant annet sandfirfislen Lacerta agilis kan finne sandholdige steder i solen der den kan legge egg» eller «Se! En musvåk … Buteo buteo.”

Norwegian Danish, Swedish, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error