1887

Naturvägledning i norden

En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa

image of Naturvägledning i norden

Naturvägledning i Norden handlar om kommunikation mellan naturvägledare och deltagare på plats i våra landskap. Om direkta naturupplevelser och viljdsan att uppmärksamma det som inspirerar och fascinerar, det som är särskilt värdefullt eller hotat. Naturvägledning ger möjlighet till reflektion över relationen mellan människa och natur, till rika inre och yttre upplevelser, engagemang och delaktighet. Utbildare, forskare och naturvägledare från hela Norden skriver här om naturvägledning i teori och praktik. Boken vänder sig till alla som är intresserade av naturvägledningens potential för en hållbar framtid, för naturvård och samhällsutmaningar som ökad ohälsa, segregation och brist på naturkontakt. Syftet är att inspirera naturvägledare att bidra till mer och ännu bättre upplevelser och lärande i Nordens natur och kulturlandskap.

Swedish Norwegian, Danish, Finnish

.

Naturvägledning vid finlands naturcentrum haltia

Jag är naturvägledare vid Finlands naturcentrum Haltia, som finns vid Noux nationalpark i Esbo. Haltia administreras av Forststyrelsens Naturtjänster vars uppgift är att upprätthålla den finska statens naturskyddsområden (bland annat 40 nationalparker) och kulturarvsobjekt, erbjuda rekreationsmöjligheter och främja naturturism med mera. Forststyrelsens mission beskrivs så här: ”Genom ett ekosystembaserat tillvägagångssätt och bioekonomi strävar Forststyrelsen efter att främja ett hållbart utnyttjande av naturresurser och naturskyddet samt att producera välfärdstjänster för nuvarande och kommande generationer.” I den här artikeln berättar jag om hur vi tar emot barn och vuxna på Haltia.

Swedish Finnish, Danish, Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error