1887

Naturvägledning i norden

En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa

image of Naturvägledning i norden

Naturvägledning i Norden handlar om kommunikation mellan naturvägledare och deltagare på plats i våra landskap. Om direkta naturupplevelser och viljdsan att uppmärksamma det som inspirerar och fascinerar, det som är särskilt värdefullt eller hotat. Naturvägledning ger möjlighet till reflektion över relationen mellan människa och natur, till rika inre och yttre upplevelser, engagemang och delaktighet. Utbildare, forskare och naturvägledare från hela Norden skriver här om naturvägledning i teori och praktik. Boken vänder sig till alla som är intresserade av naturvägledningens potential för en hållbar framtid, för naturvård och samhällsutmaningar som ökad ohälsa, segregation och brist på naturkontakt. Syftet är att inspirera naturvägledare att bidra till mer och ännu bättre upplevelser och lärande i Nordens natur och kulturlandskap.

Swedish Norwegian, Danish, Finnish

.

Mina naturvägledarroller

Jag har som naturvägledare alltid tänkt att olika målgrupper på olika platser och under olika årstider kräver att man varierar och anpassar sin roll som naturvägledare. I några situationer kan det passa att hålla föredrag, i andra att vara igångsättare, i ytterligare andra att spela rollspel, berätta historier, vara observerande och så vidare. Det gäller i naturen i direkt kommunikation. Det finns ju också situationer där vi ska kommunicera indirekt i skrift, via bilder och i andra medier som radio eller tv. Min reflektion tar dock utgångspunkt i den direkta kommunikationen. Det är den roll där jag anser att naturvägledaren verkligen har sin styrka.

Swedish Norwegian, Finnish, Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error