1887

Naturvägledning i norden

En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa

image of Naturvägledning i norden

Naturvägledning i Norden handlar om kommunikation mellan naturvägledare och deltagare på plats i våra landskap. Om direkta naturupplevelser och viljdsan att uppmärksamma det som inspirerar och fascinerar, det som är särskilt värdefullt eller hotat. Naturvägledning ger möjlighet till reflektion över relationen mellan människa och natur, till rika inre och yttre upplevelser, engagemang och delaktighet. Utbildare, forskare och naturvägledare från hela Norden skriver här om naturvägledning i teori och praktik. Boken vänder sig till alla som är intresserade av naturvägledningens potential för en hållbar framtid, för naturvård och samhällsutmaningar som ökad ohälsa, segregation och brist på naturkontakt. Syftet är att inspirera naturvägledare att bidra till mer och ännu bättre upplevelser och lärande i Nordens natur och kulturlandskap.

Swedish Norwegian, Danish, Finnish

.

Djupare mening och insikt genom reflektion

Denna artikel ska ses i ljuset av en önskan om att naturvägledning ska understödja nya meningsfulla betydelser hos deltagarna och bidra till större förståelse för – och lösning av – samhälleliga problemställningar. Naturvägledningen tar här steget vidare från kommunikation om natur genom naturupplevelser till att involvera deltagarna och att använda upplevelsen som ett avstamp och en öppning för att naturvägledning får en särskild betydelse för den enskilda deltagaren. Att bidra till lösning och utveckling av viktiga utmaningar, som bevarandet av naturens mångfald eller att använda naturen som ett rum för att främja hälsa.

Swedish Norwegian, Danish, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error