1887

Naturvägledning i norden

En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa

image of Naturvägledning i norden

Naturvägledning i Norden handlar om kommunikation mellan naturvägledare och deltagare på plats i våra landskap. Om direkta naturupplevelser och viljdsan att uppmärksamma det som inspirerar och fascinerar, det som är särskilt värdefullt eller hotat. Naturvägledning ger möjlighet till reflektion över relationen mellan människa och natur, till rika inre och yttre upplevelser, engagemang och delaktighet. Utbildare, forskare och naturvägledare från hela Norden skriver här om naturvägledning i teori och praktik. Boken vänder sig till alla som är intresserade av naturvägledningens potential för en hållbar framtid, för naturvård och samhällsutmaningar som ökad ohälsa, segregation och brist på naturkontakt. Syftet är att inspirera naturvägledare att bidra till mer och ännu bättre upplevelser och lärande i Nordens natur och kulturlandskap.

Swedish Norwegian, Danish, Finnish

.

De 5 stora – naturvägledning om känsliga ämnen

Rovdjurscentret De 5 Stora är ett kunskapscentrum och en mötesplats med fokus på de stora rovdjuren. Behovet av den naturvägledning som Rovdjurscentret bedriver ser vi i form av att rovdjurens återetablering i Sverige har skapat konflikter. Rovdjursdebatten är polariserad och många gånger tyvärr baserad på felaktiga fakta. Diskussionen försvåras ytterligare av att rovdjuren tycks ha blivit en symbol mellan styrande och styrda, mellan land och stad – och även en symbol för etiska ställningstaganden kring människans rätt att styra över andra arter.

Swedish Norwegian, Finnish, Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error