1887

Naturvägledning i norden

En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa

image of Naturvägledning i norden

Naturvägledning i Norden handlar om kommunikation mellan naturvägledare och deltagare på plats i våra landskap. Om direkta naturupplevelser och viljdsan att uppmärksamma det som inspirerar och fascinerar, det som är särskilt värdefullt eller hotat. Naturvägledning ger möjlighet till reflektion över relationen mellan människa och natur, till rika inre och yttre upplevelser, engagemang och delaktighet. Utbildare, forskare och naturvägledare från hela Norden skriver här om naturvägledning i teori och praktik. Boken vänder sig till alla som är intresserade av naturvägledningens potential för en hållbar framtid, för naturvård och samhällsutmaningar som ökad ohälsa, segregation och brist på naturkontakt. Syftet är att inspirera naturvägledare att bidra till mer och ännu bättre upplevelser och lärande i Nordens natur och kulturlandskap.

Swedish Norwegian, Danish, Finnish

.

Planering av mellanmänskligt meningsskapande

Tänk dig att du befinner dig i följande situation: Du har fått i uppdrag att utveckla naturvägledning i anslutning till ett naturområde med höga naturvärden. Området ligger kustnära i närheten av en medelstor stad och har bra kollektivtrafikförbindelser. Du har tillgång till en lokal på 200 kvm i anslutning till området, du har 10 miljoner nordisk valutaekvivalent (NVE) att investera i utrustning och du har 4 miljoner NVE per år att disponera för löpande utgifter. Vad gör du? Och ännu viktigare, hur bestämmer du vad du ska göra? Vilka frågor är det du bör ställa och besvara för att komma fram till naturvägledningens form och innehåll?

Swedish Finnish, Danish, Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error