1887

Naturvägledning i norden

En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa

image of Naturvägledning i norden

Naturvägledning i Norden handlar om kommunikation mellan naturvägledare och deltagare på plats i våra landskap. Om direkta naturupplevelser och viljdsan att uppmärksamma det som inspirerar och fascinerar, det som är särskilt värdefullt eller hotat. Naturvägledning ger möjlighet till reflektion över relationen mellan människa och natur, till rika inre och yttre upplevelser, engagemang och delaktighet. Utbildare, forskare och naturvägledare från hela Norden skriver här om naturvägledning i teori och praktik. Boken vänder sig till alla som är intresserade av naturvägledningens potential för en hållbar framtid, för naturvård och samhällsutmaningar som ökad ohälsa, segregation och brist på naturkontakt. Syftet är att inspirera naturvägledare att bidra till mer och ännu bättre upplevelser och lärande i Nordens natur och kulturlandskap.

Swedish Norwegian, Danish, Finnish

.

Vatten som gemensam resurs

I mitt lokalsamhälle Ås finns det nästan inte rinnande vatten. Det mesta ligger i rör. Ökande nederbörd gör att bygden måste hitta en bättre lösning för vattnet som ibland svämmar över. Jag personligen vill gärna se mer vatten i min stad. Men hur kan jag organisera en vattenvandring som skapar förundran och medvetandegör utan att starta heta diskussioner som skapar låsningar?

Swedish Finnish, Danish, Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error