1887

Naturvägledning i norden

En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa

image of Naturvägledning i norden

Naturvägledning i Norden handlar om kommunikation mellan naturvägledare och deltagare på plats i våra landskap. Om direkta naturupplevelser och viljdsan att uppmärksamma det som inspirerar och fascinerar, det som är särskilt värdefullt eller hotat. Naturvägledning ger möjlighet till reflektion över relationen mellan människa och natur, till rika inre och yttre upplevelser, engagemang och delaktighet. Utbildare, forskare och naturvägledare från hela Norden skriver här om naturvägledning i teori och praktik. Boken vänder sig till alla som är intresserade av naturvägledningens potential för en hållbar framtid, för naturvård och samhällsutmaningar som ökad ohälsa, segregation och brist på naturkontakt. Syftet är att inspirera naturvägledare att bidra till mer och ännu bättre upplevelser och lärande i Nordens natur och kulturlandskap.

Swedish Norwegian, Danish, Finnish

.

Naturvägledaren och goda lärprocesser

Människan har en unik förmåga att förstå sammanhang och konstruera kunskap mot bakgrund av erfarenheter och kognitiva processer. Ofta upptäcker man att man tänkt likadant som andra människor i liknande situationer, till exempel vid samma yttre påverkan. Det kan vara något man ser, hör, känner doften av eller om man står inför en utmaning. Vår förmåga att reagera på något är till viss grad baserad på naturliga instinkter, men vår förmåga att förstå sammanhang, konstruera kunskap och lösa utmaningar baseras på lärande genom erfarenheter.

Swedish Norwegian, Finnish, Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error